BSOD – blue screen of dead

Modrá smrť môže mať viac príčin. Buď je to HW (hardware) alebo SW (software) problém.

HW problém:

zlý komponent :

 1. Grafická karta
 2. Pamäť ram
 3. CPU – procesor
 4. HDD/SSD – disk
 5. Zdroj
 6. Doska

Zoradené podľa pravdepodobnosti výskytu.

Často krát sa nedá povedať presne ktorý komponent je zlý, je treba spraviť diagnostické testy.

TEST HDD: https://osdn.net/projects/crystaldiskinfo/downloads/72889/CrystalDiskInfo8_5_2.exe/

 • Pokiaľ vyhodí iné ako GOOD tak je zlý disk

Test SSD : https://www.hdsentinel.com/download.php – pokiaľ budú percentá pod 50% tak zlý ssd disk

Test CPU: https://www.mersenne.org/download/#download – test prvý, ak reštart/BSOD zlé cpu. Nutnosť sledovať teplotu napríklad coretemp utilitiou aby sa vylúčilo prehriatie CPU.

Test RAM: https://www.mersenne.org/download/#download – test predposledný , ak reštart zlá RAM

Test RAM: https://www.memtest.org/  – ak vyhodí error, zlá ramka

TEST GPU: https://geeks3d.com/furmark/kombustor/downloads/ – ak BSOD tak problém GPU najpravdepodobnejšie.

Pre test GPU sa dá použiť aj náročnejšia hra, niekedy sa nemusí problém vyskytnúť v MSI KOMBUSTORE. Obvykle keď je problémová grafika, tak sa pri tomto teste zobrazí BSOD, zlé textury, zelené textúry, bodky, čiary, pásy, biela obrazovka, vypnutie PC.

SW problém:

 1. zlý driver/ovládač
 2. malware
 3. poškodené systémové súbory
 4. ransomware

Na odhalenie SW problému obvykle pomôže len čistá inštalácia.