Cenník Služieb

Cenník Služieb

Servisná hodina 70€ s DPH.

Servisná polhodina 40€ s DPH.

Inštalácia operačného systému 70€ s DPH.